Verminder de gevolgen van hittestress – Varkens

De belangrijkste risicogroepen voor hittestress zijn kraamzeugen en zware vleesvarkens. Om grote problemen te voorkomen is een goed stalklimaat cruciaal. Enkele managementmaatregelen kunnen het de varkens wat aangenamer maken ten tijde van warme perioden. Vanaf welk moment een varken hittestress ervaart hangt vooral af van de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur (zie figuur 1). Ook het […]

Verminder de gevolgen van hittestress – pluimvee

Kippen hebben geen zweetklieren en moeten een belangrijk deel van hun lichaamswarmte kwijt zien te raken via het ademhalingsapparaat. Wanneer de lucht warm en vochtig is, kost dit meer moeite en gaan de dieren snel en oppervlakkig ademen. Hierdoor raken ze naar verhouding veel CO2 kwijt, waardoor de zuurgraad van het bloed afneemt en ze […]

Verminder de gevolgen van hittestress – Melkvee/Rundvee

Het aantal dagen per jaar dat uw vee hittestress ervaart neemt toe. Preventieve maatregelen worden steeds belangrijker. Het gaat immers niet meer om een aantal uitzonderlijke warme dagen, maar om een jaarlijks terugkerend fenomeen met een negatief effect op de productiviteit, vruchtbaarheid en weerstand.  Voldoende water van goede kwaliteit is een van de belangrijkste maatregelen […]